מוצר החודש

למכירה – מלונה לכלב

מוצר חדש מבית פלציב אריזות

חומר גלם מיוחד – מסוג פאנלו

ניתן להכניס  את שם הכלב על גבי העצם.

ניתן לרכוש דרך: www.heelumodules.com

לפרטים נוספים: ניר 058-7070466